Nieuws vanuit MBOcloud, september 2016

Programma MBOcloud
MBOcloud Marktconsultatie
Deze zomer heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden voor MBOcloud. De marktconsultatie dient om richting te geven aan de volgende te nemen stappen om de nutsvoorziening MBOcloud te creëren. SaMBO-ICT en SURFmarket krijgen zo zicht op wat er in de markt beschikbaar is aan functionaliteiten. Denk hierbij aan een afname omgeving, een catalogus, enzovoorts. Met de vijf partijen die op de marktconsultatie hebben gereageerd zijn we in gesprek. De reacties en gesprekken laten zien dat de gevraagde functionaliteit voor een belangrijk deel beschikbaar is, maar dat ook gekozen kan worden voor zelf bouwen. SaMBO-ICT en SURFmarket beraden zich nu samen met de leden van de stuurgroep over de mogelijkheden en bepalen de toekomstige stappen.

‘benchmark’ leermiddelenlijsten
Parallel aan de marktconsultatie wordt een onderzoek gedaan naar de leermiddelenlijsten van schooljaar 2015-2016. We kunnen hiervoor nog extra leermiddelenlijsten gebruiken! Wil je deelnemen aan deze benchmark, neem dan contact op met Maaike Stam.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.
Reacties (0)
Geef een reactie