Nieuwe versie van iAgenda

De iAgenda bevat onderwerpen die aan de orde zijn vanuit wetgeving of vanuit de sector mbo zelf. Bij elk van de thema’s is de verwachting dat dit (grote) gevolgen heeft voor de informatievoorziening of op de infrastructuur. Met de iAgenda krijgen de sector, maar ook de individuele instellingen, inzicht in wat er op stapel staat. De iAgenda wordt opgesteld door de partijen die deelnemen aan het Ketenregieoverleg MBO, zoals OCW, DUO, MBO Raad, SBB en saMBO-ICT. De iAgenda wordt geregeld aangepast, wij zullen elke versie op de site publiceren. De iAgenda is hier te vinden.

Reacties (0)
Geef een reactie