Programma Gebruikersdag Qlik 3 juni 2016

Bijeenkomst: Gebruikersdag Qlik
Datum: 3 juni 2016
Tijd: 9.00 – 15.45 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

Het is de programmacommissie ook dit jaar weer gelukt een aantrekkelijk en gevarieerd programma samen te stellen met veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en opdoen van ideeën.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Pre programma
09.00 uur Pre programma, gebruikersoverleg resultatenbox.
Stand van zaken: prioriteren bugs en fouten (voorstel door Piet Broeders Nova College)
Financiële verantwoording door Wim Konings (Graafschap College)
Het pre programma is alleen toegankelijk voor instellingen die de samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben.
Programma
9.45 uur Ontvangst met koffie / thee
10.00 Opening
10.05 De resultatenbox nieuwe stijl (Piet Broeders, Nova College)
10.30 qlikview dashboard op Xedule (Henk Knevelbaard, Noorderpoort)
11.00 Pauze
11.10 Leveranciers presentatie: een overzicht van het hele Qlik product portfolio. Wat is er allemaal, en waar gebruik je wat voor. (The Implementation Group , TIG)
12.00 one minute pitch, Het Dashboard waar je trots op bent (alle scholen). We vragen van deelnemers aan actieve inbreng door één of enkele fraaie dashboards mee te brengen en die te delen met je collega’s.
12.15 Lunch, met aan de statafels gelegenheid om de verschillende dashboards te zien.
13.00 De wereld van BRON (Erik Fleur en Jan-Jaap Bakker, DUO). Het kan onder andere gaan over open onderwijsdata en studiewaarde. Maar over welke systemen allemaal gebruik maken van BRON. Onder andere de beslisboom van CFI, de eencijferbestanden en de verrijkte eencijferbestanden die de onderwijsinspectie hanteert.
13.50 leveranciers presentatie: VCD in samenwerking met het Alfa College (Marcel van Doren)
14.30 Pauze
14.45 Qlik Sense in de praktijk van alle dag (Henk Burg, Helicon)
15.30 Studiewaarde, nut en noodzaak en hoe bereken je die (Henk Kuppens, MBO Raad)
16.00 Sluiting

De gebruikersdag is alleen toegankelijk voor saMBO-ICT leden en genodigden.

Reacties (0)
Geef een reactie