Bijeenkomst “kleinere instellingen”

Op vrijdag 13 mei kwamen vertegenwoordigers van MBO-instellingen met minder dan 2.000 mbo-studenten bij elkaar bij SURF in Utrecht.
Op de agenda stond een flink aantal onderwerpen, van Doorontwikkelen BRON en hKS tot SURF tarieven en ICT in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst kon een overzicht worden gegeven van deze thema’s. Kleinere instellingen hebben vaak niet de menskracht om allerlei bijeenkomsten te bezoeken, maar er wordt van deze scholen wel hetzelfde verwacht als van grote organisaties. Aan het eind van de bijeenkomst werd duidelijk dat deze groep instellingen graag 2 keer per jaar bij elkaar wil komen. Kennisnet, SURF en saMBO-ICT hebben aangegeven dat te zullen organiseren.

Reacties (0)
Geef een reactie