Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud (CvI-conferentie 2016)

Op donderdag 7 april j .l.hebben Joop van Schie (Albeda College) en  Maaike Stam (programma MBOcloud cvi2016saMBO-ICT) een presentatie gegeven met als titel Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud.

We zijn in deze sessie niet alleen ingegaan op de te realiseren voorziening, maar juist ook op het onderliggende leermiddelenbeleid en hoe hier regie op kan worden gevoerd. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de binnen het Albeda College verworven inzichten en de aanpak die is gevolgd om die regie ook daadwerkelijk te kunnen nemen en te verankeren in de MBOcloud

Het uiteindelijke doel van MBOcloud is om studenten en medewerkers in het mbo een makkelijke, transparante toegang te geven tot betaalde en vrije leermiddelen en diensten. Dat betekent onder andere dat voor de student keuzevrijheid bij het bestellen wordt gefaciliteerd. De centrale publieke voorziening en de dienstverlening die daarbij hoort, wordt voor het mbo door SURF gerealiseerd.

Ben je nieuwsgierig naar deze presentatie of de handout die tijdens de presentatie is uitgedeeld? Neem contact op met Joop van Schie (j.vanschie@albeda.nl) of Maaike Stam (maaike.stam@sambo-ict.nl)

Reacties (0)
Geef een reactie