Nieuws vanuit MBOcloud, maart 2016

bord mbocloud

Project: Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen maand samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat in de eerste fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. De wensen van de initiatief nemende scholen Nova College, Albeda College, Da Vinci College, ROC Rijn IJssel, Deltion College en ROC Midden Nederland zijn hier leidend. Parallel hieraan heeft het project gesprekken met diverse leveranciers om te bepalen of er eventueel functionaliteit van derden kan worden betrokken. De andere onderwerpen waar het project aan werkt, zijn het beleidsvoorstel over marktmeesterschap en de uitwerking van het exploitatiemodel.

Programma: We merken dat er soms wat onduidelijkheid bestaat over de rol van SURF c.q. SURFmarket in het project. Logisch omdat SURFmarket nu ook namens instellingen aanbestedingen doet en een webwinkel voor studenten heeft. In het MBOcloud-programma heeft SURF echter een andere rol en een ander doel. De opdracht aan SURF is de nutsvoorziening MBOcloud voor het mbo te realiseren. Het creëren en faciliteren van een open markt maakt juist deel uit van de opdracht!

Meer weten, meedoen?

Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.

Reacties (0)
Geef een reactie