Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 is een verantwoording aan de deelnemende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat in het jaar 2015 onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de reguliere activiteiten, maar ook van de programma’s Focus op Vakmanschap, Informatiebeveiliging & Privacy en MBOcloud. Deze versie wordt in mei ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie