Nieuws vanuit MBOcloud – januari 2016

De subsidietoekenning is eindelijk binnen! De start van het project moest eind vorig jaar toch nog worden uitgesteld omdat de beloofde subsidie nog niet ‘binnen’ was. Dat is nu gelukkig wel het geval. Wat deze vertraging betekent voor de planning van het project is op dit moment nog niet duidelijk. Het programmateam heeft zich in deze fase gestort op de voorzet voor een exploitatiemodel en het ‘marktmeesterschap’. Wat verwachten we in het kader van MBOcloud van SURFmarket? Hoe(veel) gaan we betalen voor MBOcloud en welke bijdrage vragen we van aansluitende leveranciers? To be continued…

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.

Reacties (0)
Geef een reactie