Bedrijfsvoering keuzedelen

keuzedelenDe herziene kwalificatiedossiers en de keuzedelen hebben een behoorlijke impact op de inhoud van het onderwijs, maar minstens zo veel op de bedrijfsvoeringsprocessen binnen scholen. Met name de invoering van keuzedelen vraagt extra aandacht voor de administratie, onderwijsprogrammering, -logistiek en planning van het onderwijs. De keuzes die door scholen gemaakt worden ten aanzien van keuzedelen en de mate van flexibiliteit die geboden wordt, is erg bepalend voor de impact op de bedrijfsvoering.

Om dit in kaart te brengen, hebben saMBO-ICT en de regieorganisatie met professionals uit het onderwijsveld gewerkt aan het inzichtelijk maken van die impact. Het document wat je hier kunt lezen en downloaden is het resultaat daarvan.

In het eerste hoofdstuk worden scenario’s geschetst aan de hand waarvan later de impact op de bedrijfsvoering wordt bepaald. De scenario’s zijn telkens een combinatie van ‘karakteristieken van een school’ en ‘keuzes die door de school gemaakt zijn ten aanzien van keuzedelen’. In het volgende hoofdstuk worden de drie belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen kort besproken en wordt telkens per scenario geschetst wat het scenario voor het betreffende proces kan betekenen. De bedrijfsvoering rondom niet gekoppelde keuzedelen wordt apart besproken.

Bekijk de uitgewerkte scenario’s op de website van HerzieningMBO of klik hier voor het document.

Reacties (0)
Geef een reactie