Checklist Digitaal overstap- of doorstroomdossier vo-mbo

Checklist160De verschillende onderwijsketens wisselen steeds meer informatie van en over leerlingen digitaal uit. Ook bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs groeit de behoefte om leerlinggegevens van de middelbare school te hergebruiken en digitaal uit te wisselen. Scholen willen de leerling op zijn nieuwe school immers het onderwijs geven dat het best bij hem past, en daarbij efficiënt en zorgvuldig omgaan met beschikbare gegevens. Als je bestaande gegevens geautomatiseerd overneemt, voorkom je nodeloos overtypen. Dat bespaart tijd en typfouten in het intakeproces.

Dit document is bedoeld voor onderwijsinstellingen waarvan leerlingen overstappen van het vo naar het mbo. 

Reacties (0)
Geef een reactie