Advies Optimalisatie BPV keten

Optimalisatie160Het rapport “Advies Optimalisatie BPV keten” is opgesteld door een aantal specialisten van instellingen, DUO, OCW, kenniscentra en SBB, onder begeleiding van CapGemini. Het bevat een oplossing voor de problemen die partijen tegenkomen in de stage-keten.

Het uitwisselen van gegevens tussen deze partijen is niet optimaal geregeld. Gevolgen zijn te merken doordat bijvoorbeeld wijziging in erkenningen van leerbedrijven niet kunnen worden doorgegeven in de keten of dat de beschikbaarheid van stageplaatsen niet betrouwbaar is. De voorgestelde oplossingen gaan uit van het centraliseren van de registratie van BPV-gegevens. Op één punt in ieder geval de kerndata vastleggen. 

Reacties (0)
Geef een reactie