Mbo sluit aan bij SURF

mboSurf160SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, en saMBO-ICT, de mbo-samenwerkingsorganisatie rond ICT, maken bekend dat het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) met ingang van 28 mei 2014 is gaan deelnemen in SURF. Met dit besluit formaliseren beide partijen de al langer bestaande samenwerking tussen met name SURFnet en een groot aantal mbo-instellingen. De samenwerking binnen SURF zal uiterlijk in 2017 worden geëvalueerd.

Kennisdeling en diensten
Paul Rullmann, voorzitter van SURF: “Dat het mbo aansluit bij SURF zien wij als een zeer gunstige ontwikkeling. Samenwerking tussen de verschillende onderwijskolommen bewijst keer op keer grote voordelen te hebben voor alle deelnemende partijen. Dat hebben we ook ervaren in de jarenlange samenwerking met Kennisnet. Kennisdeling, bijvoorbeeld rond een ‘hot topic’ als beveiliging, is daarvan een belangrijk aspect.” 

Strategisch belang
Door de formalisering van de samenwerking wordt het voor elke mbo-instelling mogelijk om zich aan te sluiten bij SURF. Ben Geerdink, voorzitter saMBO-ICT en bestuurder MBO Raad: “Aansluiting bij SURF is een goede aanvulling op het dienstenpakket van Kennisnet, waar we intensief mee samenwerken. De werkmaatschappijen van SURF bieden een aantal belangrijke diensten, zoals SURFconext, eduroam en het gezamenlijk inkopen via het  licentieplatform van SURFmarket, die ook voor mbo-instellingen van strategisch belang zijn. We kunnen veel van elkaar leren maar ook gezamenlijk optrekken met het hoger onderwijs.” 

SURFnet en Kennisnet werken al langer nauw samen om invulling te geven aan de ICT-behoeften van het mbo. Onder meer met een gezamenlijk dienstenportfolio. Hierdoor maakt een groot deel van de mbo-instellingen al gebruik van de e-infrastructuur van SURFnet. Door aan te sluiten bij SURF kunnen deze instellingen ook gebruik gaan maken van de diensten van SURFmarket en SURFsara. 

Vergelijkbare uitdagingen
De uitdagingen waar mbo-instellingen op het gebied van ICT tegenaan lopen zijn vergelijkbaar met die van universiteiten en hogescholen. Belangrijke vraagstukken spelen zich af rond informatiebeveiliging en regie op licenties voor software en cloud-diensten. Net als de instellingen voor hoger onderwijs dienen ook de mbo-instellingen zich individueel bij SURF aan te sluiten. Elke instelling beslist verder zelf welke diensten zij van SURF wil afnemen.  

Reacties (0)
Geef een reactie