SURFnet en Kennisnet: samen voor het mbo

SamenvoorhetMBOHet middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De ambitie is om kwalitatief goed beroepsonderwijs te verzorgen dat aansluit bij de talenten en vaardigheden van de studenten. Deze ambitie kan niet worden waargemaakt zonder een goede inzet van ict. Daarom werken de mbo-scholen op het gebied van ict en informatievoorziening nauw samen. In de mbo-sector opereren zowel Kennisnet als SURFnet. De nieuwe publicatie Samen voor het mbo geeft een duidelijk beeld wat beide organisaties op het gebied van ict voor het mbo kunnen betekenen.

Samen voor het mbo

SURFnet en Kennisnet werken nauw samen om aan de ict-behoeften van het mbo invulling te geven. De publicatie moet een duidelijk beeld verschaffen over hoe beide organisaties het onderwijs en de instellingen kunnen ondersteunen bij het invullen van de vraag en het realiseren van oplossingen voor een goede inzet van ict. Hierbij gaat het zowel om ict in de onderwijspraktijk als om de inzet van ict om als instelling verder te professionaliseren en beter te presteren. 

Gezamenlijke activiteiten

In deze publicatie vind je de dienstverlening en expertise die de organisaties, in samenwerking , beschikbaar stellen aan de mbo-sector. Een voorbeeld van een gezamenlijke activiteit voor het mbo is de realisatie van Mbo Cloud. Andere voorbeelden zijn het onderbrengen van standaarden en afspraken voor de hele onderwijskolom bij EduStandaard en Eduroam voor overal veilig online met eigen gegevens. De publicatie is bestemd voor bestuurders, (ict-) directeuren, informatiemanagers en andere belanghebbenden.

Reacties (0)
Geef een reactie