Informatievoorziening Regieorganisatie Herziening KS

VoortgangHerzieningIn een eerder bericht is geschreven over de inrichting van de regieorganisatie van OCW betreffende de herziening van de kwalificatiestructuur. Vanuit het programma iFoV wordt met name uitvoering gegeven aan een deel van de lijn 3 van de regieorganisatie: Gereed stellen van processen en systemen. Dit geschiedt door het opstellen van een programma van eisen voor relevante systemen van de instellingen.
Een ander deel van lijn 3.wordt uitgevoerd door DUO.
De Regieorganisatie ziet op een afgestemde uitvoering van de volgende vier lijnen: (1) Opleveren van de dossiers en voldoende goede keuzedelen, (2) Goed voorbereid Onderwijs, (3) Processen en systemen en (4) Wetgeving.

De Regieorganisatie gaat over de voortgang van de herziening van de KS publiceren. In onderstaand bericht wordt dat toeglicht. Ook kan men zich nu al opgeven voor de ontvangst van e-magazine.

Vanaf begin mei zal maandelijks een nieuw e-magazine uitkomen over de implementatie van de Herziening van de Kwalificatiestructuur MBO. Veel spelers uit de wereld van het middelbaar beroepsonderwijs zijn hierbij betrokken. Het e-magazine informeert op een aantrekkelijke en overzichtelijke wijze over de opbrengsten van de herziening voor onderwijs, bedrijfsleven en studenten. Ook geeft het magazine inzicht in de voortgang en samenhang van dit traject en van specifieke inhoudelijke onderwerpen zoals kwalificatiedossiers, de introductie van keuzedelen of de mogelijkheden die de start met het vrijwillige jaar biedt. Alles gericht op de definitieve implementatie per augustus 2016 van de herziene kwalificatiestructuur.

Het e-magazine zal in juni worden gekoppeld aan de website www.herzieningmbo.nl die begin juni live gaat. Deze communicatie-initiatieven komen voort uit de regieopdracht van de Minister van Onderwijs rond de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur. Mocht je geïnteresseerd zijn en up-to-date willen blijven, geef dan naam, organisatie en e-mailadres door aan: info@herzieningmbo.nl. Dan ontvang je het eerste e-magazine begin mei in je mailbox.

 

Reacties (0)
Geef een reactie