Seminar “Voorspellen van studiesucces”

StudiesuccesOnlangs heeft het Samenwerkingsplatform Informatie ONderwijs (SION) een seminar georganiseerd over voorspellen van studiesucces. Doel ervan was het bijeenbrengen van ervaringen en kennis over het voorspellen van studiesucces. Veel onderwijssectoren zijn op de een of andere manier hiermee bezig. In het voortgezet onderwijs is er bijvoorbeeld aandacht voor de doorstroom van mavo naar havo. In het hoger onderwijs is er steeds grotere aandacht voor het onderwerp vanuit het gezichtspunt van het voorkomen van uitval. Daar ligt de nadruk op studentenkenmerken.

In het mbo is een project uitgevoerd dat op basis van kenmerken van potentiele studenten kan worden aangegeven of er een geringe of grote kans bestaat dat het opleidingstraject goed verloopt. In het specifieke geval zijn criteria onderzocht op validiteit. Kennis die ook interessant is voor andere mbo-scholen.

De volgende sprekers hebben tijdens het seminar een presentatie verzorgd. De presentaties vindt u in de bijlagen.

1.     Spreker: Marius van Zandwijk (Kennisnet)
Big data onderzoek op ROC-Noorderpoort ten behoeve van het voorspellen van studiesucces:

Op ROC Noorderpoort heeft een pilot plaatsgevonden op het gebied van kwalitatieve voorspellingen instroom, namelijk het voorspellen van studiesucces op basis van leerlingkenmerken. Verbanden tussen leerlingkenmerken en studiesucces werden aangetoond via ‘big data’ onderzoek. Drie aspecten van studiesucces stonden centraal:

  • Het behalen van een diploma.
  • Switch van opleiding tijdens loopbaan op het ROC.
  • Duur van het verblijf van de leerling op de instelling.

De aanpak en conclusies zijn gepubliceerd door Kennisnet en saMBO-ICT.

2.     Spreker: Annemiek Staarman (VO-Raad)
Studiesucces van vmbo-leerlingen op de havo

De VO-Raad liet in 2011 een onderzoek uitvoeren om studiesucces te voorspellen van vmbo leerlingen die doorstromen naar de havo.. Op basis van de uitkomsten is een toelatingscode opgesteld met daarin bindende afspraken over de doorstroom van vmbo’ers naar de havo. Het doel ervan is dat alle scholen duidelijke en eenduidige toelatingseisen stellen en dat de aansluiting vmbo-havo verbetert.

3.     Spreker: Lidwien Jacobs (Avans Hogeschool)
Verband tussen studentenkenmerken en studiesucces op Avans Hogeschool

Avans Hogeschool implementeerde hogeschoolbreed een professionele standaard voor de docentrol bij het matchen van student en opleiding.  Dat programma draagt intern de naam “Hippocampus”.  Avans Hogeschool automatiseerde de logistiek en communicatie van het proces rond de contactmomenten. Geen student valt buiten die aandacht. De presentatie gaat onder andere in op het dilemma van insluiten of uitsluiten op basis van studentkenmerken. Spreker Lidwien Jacobs, de architect van dit programma, gaat ervan uit dat de voorspellers van studiesucces niet als uitgangspunt voor studiekeuzeadvies genomen mogen worden.

Reacties (0)
Geef een reactie