Voortgang Herziening KS

VoortgangHerzieningInvoering van de herziene KS vindt plaats per augustus 2015 en per augustus 2016 moet de invoering door alle instellingen zijn afgerond. De consequenties voor de systemen van de instellingen zijn nog steeds niet volledig bekend, maar er is wel een PvA om deze duidelijkheid te verkrijgen. In een eerder bericht kunnen je er meer over vinden.

In de regiegroep van november is ook bij dit onderwerp stil gestaan en er zijn afspraken gemaakt om de eerste stappen uit het PvA te gaan zetten.Op 19 december zal dezelfde groep instellingen die betrokken was bij de systeemtest van afgelopen voorjaar weer bij elkaar komen.

In deze bijeenkomst worden met de nadere duidelijkheid die de minister onlangs verschafte, de ‘hotspots’ uit de systeemtest  opnieuw beoordeeld.

Ook zal er een tijdschema worden opgesteld waarbinnen de vervolgstappen gezet moeten worden om per augustus 2015 daadwerkelijk met de herziene KS te kunnen werken.

De rapportage is beschikbaar voor de regiegroep van begin januari en zal ook hier worden gepubliceerd.

Reacties (0)
Geef een reactie