Vijf vragen aan Hans Doffegnies

Hans160
Hans Doffegnies
We vroegen Hans Doffegnies van het Summa College om de volgende vijf vragen te beantwoorden:

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
  Ik ben Hans Doffegnies en heb een onderwijshart en de ambitie om de ICT & bedrijfsvoering in onderwijsinstellingen onzichtbaar en effectief te laten klinken als een klok. Ik ga mijn hele leven al naar school. Sinds het ontstaan van de ROC’s in 1996/1997 heb ik mijn managementervaring mogen verrijken met de onderwijsbedrijfsvoering en ICT. Ik ben achtereenvolgens werkzaam geweest bij het ROC Nova College in Haarlem, het ROC van Amsterdam, De Amarantis Onderwijsgroep en op dit moment ben ik werkzaam bij het Summa College. Ik heb bij het Summa College de eer om de dienst Facilitair Beheer & Huisvesting en de dienst I&A samen te voegen tot één nieuwe dienst Facilities. Deze nieuwe dienst zal op 1 januari 2014 starten. Het Summa College is een fantastische onderwijsinstelling waar studenten en medewerkers het beste uit zichzelf halen.
   
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  Het Summa College heeft een Summa-breed verandertraject in 2012 en 2013 ingezet. Voor ons is dit verandertraject een enorm belangrijke pijler.

  Samen een omslag maken
  Het Summa College wil dat studenten het beste uit zichzelf halen. Dit lukt alleen als alle medewerkers, ook het beste uit zichzelf halen. De Hoe en Wat aanpak, een ontwikkeltraject dat we in 2012 en 2013 uitvoeren, gaat ons daarbij helpen. Het bijzondere aan het ontwikkeltraject is dat we de Hoe-kant (hoe nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en hoe gaan we met elkaar om?) direct verbinden met de Wat-kant (wat spreken we met elkaar af en wat gaan we doen om die afspraken te realiseren?). Zo verankeren we wat we leren in de dagelijkse manier van werken.

  Onderdelen van het traject
  Alle onderwijsclusters doorlopen in twee jaar de onderdelen van de Hoe en Wat aanpak. De eerste stap is de training Persoonlijk leiderschap. Daarna volgt de Cluster Cultuurdag, waarin de nieuwe missie en visie van onze organisatie worden gedeeld met de medewerkers van dat cluster en de medewerkers samen de kernwaarden vertalen naar eigen, concrete werkafspraken. Vervolgens stellen het cluster en de teams een jaarplan op (ambities en doelen), dat uitmondt in individuele doelen en ontwikkeltrajecten.

  Nieuw besturingsmodel
  Een wezenlijk onderdeel van de Wat-aanpak is de ondersteuning van de nieuwe manier van werken in de praktijk. Daarvoor voeren we een nieuw besturingsmodel in met duidelijke verantwoordelijkheden van lijn, ondersteunende diensten en programma’s. In de bijbehorende reviewstructuur bespreken we vijf keer per jaar de resultaten en delen we successen. Ook de informatievoorziening laten we daarop aansluiten.

  Leren en verbeteren
  Tijdens het hele traject gelden de volgende uitgangspunten: we leren en groeien door successen met elkaar te delen, fouten maken mag, tussentijdse resultaten worden gecommuniceerd en afspraken komen we na. Ook geldt dat we niet starten vanuit perfectie, maar samen gaandeweg verbeteren.

 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  Het Summa College is hard bezig om de kwaliteit van de ondersteuning van de onderwijsteams te verbeteren door het standaardiseren van processen en systemen. Wij hebben de keuze gemaakt om ons applicatielandschap sterk te vereenvoudigen met een beperkt aantal applicaties. We denken hiermee onze informatiehuishouding beter op orde te krijgen waarbij efficiency en effectiviteit een zeer belangrijk uitgangspunt is. Onze keuze is gevallen op de Eduarte suite en op het roosterprogramma Xedule. Deze combinatie zal ons voor wat betreft de school- en studentenadministratie zeker verder gaan helpen.
   
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  Ik zou met € 500.000,- een experiment willen starten voor het realiseren van een MBO onderwijsinstelling welke 51 weken per jaar open is en waar de student 51 weken per jaar onderwijs kan volgen. Studenten kunnen zelf hun onderwijstijd inplannen en zelf hun roostervrije periode plannen. Met de huidige ICT hulpmiddelen en de flexibele inzet van docenten moet dit kunnen lukken. Voordeel is dat we geen gemeenschappelijke schoolvakanties meer kennen, dat de onderwijsorganisatie niet tot stilstand komt tijdens de zomerperiode en dat er continuïteit in het leerproces geboden kan worden. Vergelijkbare experimenten in het primair onderwijs leiden tot enthousiaste reacties van ouders, leerlingen en onderwijsgevend personeel.
   
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
  Ik sluit me hierbij aan bij de meeste voorgangers van deze rubriek, namelijk internet. Het internet biedt oneindig veel mogelijkheden, die ik voor geen goud meer wil en kan missen!

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie