Seminar studiesucces

Seminar160Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) organiseert een seminar om kennis uit te wisselen over lopende initiatieven op het gebied van voorspellen van studieresultaten van instromende leerlingen.

Slechts weinig instellingen werken met voorspellende indicatoren voor het studiesucces van aankomende leerlingen en studenten. Niettemin is het onderwerp van groot belang in alle onderwijssectoren. Inzicht in het studiesucces van aankomende studenten, biedt instellingen de mogelijkheid gericht te interveniëren. Het voorspellen van kwalitatieve aspecten van instroom krijgt een steeds grotere aandacht in de verschillende sectoren.

Op 7 januari, van 13.00-17.00 uur, wordt een seminar georganiseerd in Utrecht rond dit thema. Voorbeelden uit ons eigen mbo, maar ook van de sectoren VO en HO worden gepresenteerd. Daarnaast is er voldoende ruimte om van gedachten te wisselen over het onderwerp. Er zijn per onderwijssector 10 plaatsen. Opgeven kan via het secretariaat van saMBO-ICT (secretariaat@sambo-ict.nl). Wie het eerst komt heeft voorrang. Zie de uitnodiging in de bijlage.

SION is een samenwerkingsverband van de sectorraden, hun uitvoeringsorganisaties, zoals saMBO-ICT, OCW en DUO. De overkoepelende doelstelling is het verbeteren van de doorlopende leerlijnen in het onderwijs (over de sectoren heen. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat instellingen hun instroom goed kunnen voorspellen, zodat zij zich op tijd kunnen voorbereiden op de onderwijsbehoefte van leerlingen en studenten.

Reacties (0)
Geef een reactie