Start onderzoek Onderwijstijd In Control

OnderwijstijdOnderdeel van het actieplan Focus op Vakmanschap is een intensivering van het onderwijs en daaraan gekoppeld een aantal wijzingen ten aanzien van de onderwijstijd.

De nieuwe situatie kan als volgt worden samengevat:

 • de studielast bedraagt ten minste 1600 uur per studiejaar;
 • loslaten van onderwijstijd sec als bekostigingsvoorwaarde, nadruk op kwaliteit en ruimte voor instellingen om onderbouwd af te wijken van urennormen;
 • verhogen van de urennorm;
 • registratie en verantwoording over onderwijstijd over hele opleidingsduur;
 • verruimen definitie begeleide onderwijstijd.

Ten aanzien van de verruiming van de definitie van begeleide onderwijstijd heeft Kennisnet in samenwerking met het programma iFoV de website Adviespunt Onderwijstijd opengesteld.

Ten aanzien van de andere punten geldt dat de nieuwe urennormen voor de BBL zijn ingegaan per 1 augustus 2013. 
Voor BOL worden de nieuwe normen een jaar later op 1 augustus 2014 van kracht.

Vanuit saMBO-ICT bestaat het beeld dat onderwijsinstellingen meer zicht willen krijgen op wat de nieuwe regels rondom onderwijstijd precies inhouden en wat de consequenties zijn voor hun processen en systemen.

Op korte termijn zal er vanuit het programma iFoV een activiteit worden gestart met een dubbele doelstelling:

 1. Instellingen informeren over de gewijzigde urennorm en over het gewijzigde toetsregime vanuit de overheid, c.q. creëren van bewustzijn op dit punt;
 2. Instellingen en hun leveranciers een Procesmodel Onderwijstijd bieden dat beschrijft hoe instellingen in control zijn als het gaat om de toets aan de nieuwe normen onderwijstijd:
  Zowel bij het ontwerpen van het onderwijs als bij het realiseren er van over de gehele opleidingsduur.
  Met daarbij de functionele vereisten voor (aanpassing aan) systemen om dit procesmodel adequaat te ondersteunen.

We houden jullie op de hoogte.

Reacties (0)
Geef een reactie