Uitnodiging Virtuele werkplek dag

Bijeenkomst: Virtuele werkplek dag
Datum: 21 juni 2013 
Tijd: 10.00 – 15.30 uur 
Locatie: FNV Bouw, Houttuinlaan 3 in Woerden

Een aantal instellingen heeft de ‘werkplek’ gevirtualiseerd. Studenten en medewerkers kunnen, vaak device onafhankelijk, de werkplek van de instelling benaderen en de applicaties gebruiken. Andere instellingen zijn nog niet zover maar overwegen of onderzoeken de inzet van een virtuele werkplek.  

saMBO-ICT organiseert op veler verzoek op 21 juni van 10.00 – 15.30 uur een dag ten behoeve van beide groepen. De dag wordt gehouden bij FNV Bouw, Houttuinlaan 3 in Woerden. 

De vorm die we hiervoor willen hanteren, lijkt sterk op die van de SharePoint Kennisdelingsdagen. Instellingen die al een ‘virtuele werkplek’ hebben (zoals bijvoorbeeld het Drenthe College en ROC West-Brabant) presenteren achtereenvolgens kort hun oplossing en de bijbehorende voor- en nadelen. Ook wordt in beeld gebracht wat het aanbod van hen aan de andere instellingen is: gaat het om kennisdeling, is de oplossing over te nemen, kan er samen worden opgetrokken? Zijn hieraan kosten verbonden? Aansluitend kan men verder met elkaar in gesprek in de vorm van ronde tafels met de presentatoren.

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor leden van saMBO-ICT. 

Heb je vragen?

Maaike Stam, voor inhoudelijke vragen
Henk-Jan van Ginkel, voor logistieke vragen

Reacties (0)
Geef een reactie