Document Management in het MBO – Status en Kansen

Is er een breder onderwerp dan Document Management? Nagenoeg alle processen en bijna iedereen op een onderwijsinstelling heeft er mee te maken. In rap tempo zien we dat steeds meer documenten gedigitaliseerd worden. Maar hoe slaan we ze op zodat ze ook in de toekomst leesbaar blijven? En dat we ze terug kunnen vinden? Hoe lang moeten en hoe lang mogen we de documenten bewaren? Wie mag er bij welk document? Wat zegt de wet- en regelgeving?

Heel veel vragen. Daarom zijn saMBO-ICT en KennisNet een kort inventariserend onderzoek gestart. De resultaten daarvan zijn al op verschillende bijeenkomsten gepresenteerd, maar zijn nu ook in rapportvorm beschikbaar. Zie het document Document Management in het MBO – Status en Kansen met de bijlagen in de Bijlagen van dit bericht.

Duidelijk is dat vervolgstappen nodig zijn, maar ook dat niet alles in één keer kan. Ideeën daarvoor staan beschreven in hoofdstuk 6 van het document. Samen met KennisNet zijn we van plan om aan deze activiteiten te gaan werken, te beginnen met een beknopte referentie-architectuur en kennisdeling tussen de instellingen om de bewustwording te stimuleren van de verschillende van belang zijnde aspecten.

Reacties (0)
Geef een reactie