Powermanagement, minder kosten, meer groen

Op vrijdag 30 november is er een SURFacademy workshop in het kader van Groene ICT gehouden voor zowel MBO, HBO als WO instellingen. Het betrof een samenwerking tussen de stichtingen SURF, Kennisnet , de SIG Groene ICT en Duurzaamheid en saMBO-ICT. Doelstelling was  het informeren van instellingen over de mogelijkheden van  Powermanagement van werkplekapparatuur in het kader van Groene ICT en Duurzaamheid en stimuleren om dit ‘laaghangende fruit’ te oogsten. En dat is zeer uitgebreid aan de orde geweest. 

Na korte inleidingen vanuit SURF, Kennisnet en de SIG was er een uitgebreide presentatie van  Henri ten Hofte die voor SURF een onderzoek in het HO heeft gedaan naar Powermanagement. Henri liet aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien welke initiatieven er zoal zijn en welke kansen en welke knelpunten hij in de instellingen is tegengekomen. Als belangrijkste uitdaging werd genoemd het split incentive probleem: in het kort betekent Powermanagement dat de lasten voor de IT afdeling zijn en de lusten (energiebesparing) voor  de afdeling Facilitair. Daar moeten oplossingen voor komen. Andere punten waren de betrokkenheid van het management (er moet eigenlijk sprake zijn van een gedragen beleid) en de verbinding met studenten die vaak een enorme stimulans betekent, zij komen vaak met initiatieven die zeer waardevol zijn.

Ook werd een rekenmodel getoond waarmee instellingen op basis van een quick scan ruwweg kunnen bepalen wel energie (kosten) bezuiniging er voor hen mogelijk is aan de hand van een aantal eenvoudige gegevens van de instelling. Zo werd getoond dat voor een gemiddelde mbo instelling (7000 leerlingen, 1500 werkplekken) er eenvoudig een bedrag van € 30.000 per jaar te besparen valt. Voor grotere MBO instellingen ligt dat bedrag nog een stuk hoger en voor een typische HO instelling met 5000 PC’s loopt het op tot meer dan € 100.000!

Vervolgens kwam een aantal marktpartijen aan bod om hun verhaal rond groene ict in het algemeen en powermanagement in het bijzonder te vertellen.

Op grond van de discussie die volgde zullen SURF en Kennisnet/saMBO-ICT zich beraden op de vervolgstappen en de mogelijke ondersteuning die de instellingen geboden kan of moet worden. Een ding is duidelijk: het betreft hier geen hype.Dit gaat niet meer weg, de wens om hierin te participeren zal alleen maar toenemen. Het gaat tenslotte om twee dingen: minder kosten en meer groen!

Alle bijdragen aan de workshop zijn te vinden op de site van de SIG Groene ICT en Duurzaamheid.

Het volledige verslag is te vinden in de bijlage.

Reacties (0)
Geef een reactie