Vijf vragen aan Pieter Vorstenbosch


Pieter Vorstenbosch
We zijn gestart met een nieuwe rubriek op onze website. We stellen verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?

Het spits van deze nieuwe rubriek wordt afgebeten door Pieter Vorstenbosch.

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
  Mijn naam is Pieter Vorstenbosch en ik werk als ICT Manager voor SintLucas. SintLucas is de beroepsopleiding voor ondernemende creatieven en verzorgt opleidingen op het gebied van:
  • Vormgeven & Concept
  • Vormgeven & Ambacht
  • Evenementenmanagement & Mediaproductie
  • Vormgeven, Media & Technologie
  Daarnaast heeft SintLucas ook een VMBO. 
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  Afgelopen schooljaar zijn de twee scholen SintLucas Boxtel en de Eindhovense school samengegaan in één instelling: SintLucas. Die verdere integratie is een belangrijke ontwikkeling in mijn organisatie. 
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen. Allereerst zijn wij bezig om de ondersteunende processen op school te beschrijven en in lijn te brengen met TripleA architectuur. Zo willen we een goede basis creëren voor verdere ontwikkelingen. Ten tweede is de professionalisering van onderwijsgevend personeel op het gebied van didactiek en pedagogiek in relatie met ICT in het onderwijsleerproces belangrijk. 
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  Wanneer ik kijk naar het onderwijs zie ik dat voor studenten veel winst te behalen valt als voor hen bekende technologie meer in het onderwijsleerproces ingebouwd zou worden. Veel docenten hebben daar moeite mee en het is ook niet iets dat je op een achternamiddag even bijleert. Ik wil, als ik 5 ton krijg, regionaal ondersteuningspunten inrichten waar docenten hulp kunnen krijgen om ICT te incorporeren in hun lessen. Niet in de vorm van cursussen maar in de vorm van voorbereiden, oefenen en daarna meteen op school toepassen met resultaat verplichting. De vijf ton gaat op aan huisvesting, inrichting van de ruimte en technische en pedagogische/didactische ondersteuning. Dit zou een behoorlijke tijd gecontinueerd moeten worden want het proces is er een van lange adem. 
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
  Niet ingewikkeld. Ik zou de cloudtechnologie niet kunnen missen. Ik pendel veel tussen de beide locaties van mijn school en heb voor het organiseren van mijn werk veel baat bij opslag in de wolken.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie