Meerjarenplan saMBO-ICT 2013 – 2015

De instellingen in het MBO werken sinds 2010 in saMBO-ICT samen op het gebied van belangenbehartiging & vraagarticulatie, kennisdeling & kennisontwikkeling en opdrachtgever van projecten. Leidraad voor de activiteiten was het meerjarenplan 2010-2012. Het werd dus tijd om te bepalen welke thema’s de komende jaren op de agenda staan. Het meerjarenplan 2013-2015 is ontwikkeld op basis van gesprekken met instellingen, partners en overheid. Vanzelfsprekend is een leidend thema het actieprogramma Focus op Vakmanschap. Maar ook zijn onderwerpen geselecteerd die te maken hebben met een efficiënte organisatie en met de kansen die ICT heeft te bieden. Het meerjarenplan is hier te vinden.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie