Taxonomie documenten MBO gereed

De afgelopen maanden hebben negen MBO-instellingen i.s.m. saMBO-ICT en Kennisnet gezamenlijk de Taxonomie Documenten MBO ontwikkeld. De taxonomie moet de vindbaarheid van documenten in documentmanagementsystemen, zoals SharePoint, verbeteren.

Het opslaan en terugvinden van documenten in een documentmanagementsysteem is een kwestie van metadateren. Voor het maken van afspraken over welke gegevens we toevoegen aan bestanden en op welke manier, wordt er binnen een organisatie een gemeenschappelijke taal met elkaar afgesproken; een lijst met termen die iedereen moet gebruiken en zo nodig een lijst met synoniemen en omschrijvingen van die termen. Een dergelijke lijst noem je een taxonomie. Door het structureel gebruik van een taxonomie door alle medewerkers binnen een organisatie worden documenten beter vindbaar.

De ‘Taxonomie Documenten MBO’ die de Werkgroep Taxonomie heeft opgesteld is een algemene lijst met termen waar elke MBO-instelling mee aan de slag kan in het betreffende documentmanagement- systeem en zijn eigen draai aan kan geven, de basis blijft echter generiek. De Taxonomie Documenten MBO die in dit project is ontwikkeld, wordt gedurende een jaar op de proef gesteld (zomer 2012 tot zomer 2013). Gedurende deze tijd kunnen alle MBO instellingen de taxonomie uitproberen in hun eigen praktijk.

Maakt u gebruik van de binnen dit project ontwikkelde taxonomie en heeft u opmerkingen of aanvullingen op de gekozen termen, dan ontvangen wij deze feedback graag per mail. Tijdens de proefperiode kunt u uw feedback tot uiterlijk 1 sept 2013 mailen naar de contactpersoon Taxonomie binnen Kennisnet. Wij nemen uw input mee bij de officiële vaststelling van de Taxonomie die eind 2013 gepland staat.

Zie bijlagen voor de Taxonomie en de Adviesnotitie.

Reacties (0)
Geef een reactie