MBOcloud

Het afgelopen voorjaar is tijdens allerlei bijeenkomsten aandacht besteed aan “cloud computing”. Deze activiteiten hebben het besef doen groeien dat gerichte aandacht rondom dit thema noodzakelijk is binnen de sector. Daar zijn een aantal argumenten voor, zoals het feit dat cloudcomputing een grote impact heeft voor de ICT-voorziening binnen instellingen. Maar ook zijn er  positieve financiële effecten te verwachten wanneer gericht op cloud computing wordt gestuurd.

Inmiddels is er een eerste opzet gemaakt van een programma dat saMBO-ICT samen met de instellingen het komend jaar gaat uitvoeren. Onderdelen van dat programma zijn een businesscase, orientatie op marktpartijen en een gezamenlijke strategie. Maar ook heel concreet zal gewerkt worden aan de inkoop van infrastructuur en het beschikbaar krijgen van onderwijsapplicaties. Het document bij dit bericht is het startpunt voor dit programma. Eenieder zal er nog veel van vernemen het komende jaar.

Reacties (0)
Geef een reactie