MBOcloud – programma van start

De ontwikkeling in cloud-technologie biedt de instellingen verenigd in saMBO-ICT veel kansen op het terrein van de ICT-voorzieningen. Kansen bijvoorbeeld op gebied van het terugdringen van kosten (onder andere ook door kosten te delen) en het biedt ook een eenvoudigere aansluiting op de ‘Bring Your Own Device’-trend. Om maximaal te kunnen profiteren van deze ontwikkeling is samenwerking en krachtenbundeling meer dan wenselijk. saMBO-ICT heeft dit thema het afgelopen jaar met afgevaardigden van een aantal instellingen verkend middels o.a. studiereizen en gezamenlijk is de wens geuit om op het gebied van cloud samen te werken. Om deze samenwerking gestalte te kunnen gaan geven, is een startdocument geschreven waarin een doelstelling en globale aanpak is bepaald.

Centraal in die aanpak is een taskforce die vanuit de instellingen en samen met partners, een krachtige beweging in gang gaat zetten. Maaike Stam zal vanaf 1 september als voorzitter van die taskforce aanspreekpunt zijn binnen saMBO-ICT. Als voorzitter van de taskforce en programmamanager zal ze zorgen voor het (laten) uitvoeren van de activiteiten. Maaike is geen onbekende binnen de MBO wereld en kan vanuit ervaring van instellingen opereren.

Intussen wordt ook in deze vakantieperiode niet stilgezeten en wordt gewerkt aan het opstellen van een basisdocument. Daarin is opgenomen een businesscase, inventarisatie van beschikbaar materiaal en mogelijke scenario’s voor de sector. Doel van het materiaal is om instellingen goed zicht te geven op deze keuzes die gemaakt moeten worden. Een eerste versie van het document zal in september beschikbaar zijn. Het zal gebruikt worden om met alle instellingen het gesprek rondom cloud-computing aan te gaan. Daarnaast zal het ook een rol kunnen spelen voor de discussie binnen een MBO organisatie.

Reacties (0)
Geef een reactie