Erkennen van leerbedrijven in relatie tot domeinen

‘Hoe worden leerbedrijven geaccrediteerd voor domeinen en kwalificatiedossiers?’ is een veel gestelde vraag. Op verschillende bijeenkomsten is dat toegelicht. SSB heeft het nu ook beschreven.

Vanaf het opleidingsjaar 2012-2013 kan er ingeschreven worden op een domein, een kwalificatiedossier of een kwalificatie. Op al deze niveau’s kan beroepspraktijkvorming plaatsvinden. Op verschillende bijeenkomsten is toegelicht hoe de kenniscentra om willen gaan met de erkenning van leerbedrijven. Kortgezegd komt het er op neer dat de leerbedrijven geaccrediteerd worden op kwalificatieniveau. Voor domeinen en kwalificatiedossiers geldt dat een leerbedrijf hiervoor impliciet erkent is als het erkend is voor een onderliggende kwalificatie. In bijgevoegde document van SBB wordt één en ander nog eens uitgelegd.

Reacties (0)
Geef een reactie