Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO versie 2

Versie 2 van het Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO is uit. Medio maart 2012 heeft saMBO-ICT versie 1 van het Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO uitgebracht. Zoals daarbij aangekondigd diende dat als basis voor de afstemming in het veld, waaronder de afstemming tussen de MBO Raad en het ministerie van OCW.

Naar aanleiding van de reacties van zowel de onderwijsinstellingen als het ministerie van OCW, heeft de werkgroep het adviesrapport aangepast. Daaruit is bijgevoegde 2e versie van het document ontstaan, waarvan de wijzigingen op hoofdlijnen zijn gepresenteerd op de saMBO-ICT gebruikersdag op 4 juni 2012. Deze versie zal gebruikt worden voor de finale afstemming met OCW. Daarna zal de MBO Raad voorbeelddocumenten publiceren voor de in dit document beschreven onderwijsovereenkomst, bestaande uit algemene voorwaarden en opleidingsblad.

Met dank aan alle werkgroepleden voor hun inzet! Heeft u nog vragen, mail die dan naar info@sambo-ict.nl.

Reacties (0)
Geef een reactie