Aanmelden LiMBO bijeenkomsten april 2012

saMBO-ICT nodigt u uit om mee te denken over de eisen aan de markt m.b.t. leermateriaal  in MBO. Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er komt meer en meer digitaal materiaal beschikbaar, wat nieuwe mogelijkheden èn vraagstukken geeft voor instellingen.

En ook de markt is flink in beweging: uitgevers en distributeurs reageren op verschillende manieren, de een sneller dan de ander. Niet alle ontwikkelingen sluiten even goed  aan op de wensen en vragen van de sector. En er zijn enkele serieuze knelpunten bij de inzet van digitaal leermateriaal. saMBO-ICT neemt daarom het initiatief om een gezamenlijk beeld te geven van de eisen en wensen die het mbo-veld heeft op het gebied van leermaterialen.

Wij vragen daarom uw hulp bij het formuleren van eisen aan de procesketen van bestellen, betalen, leveren en gebruiken van leermateriaal in het MBO. Daarom nodigen wij u hierbij uit om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomsten willen we de eisen en wensen die we inmiddels in kaart gebracht hebben toetsen en verrijken, en we willen een aantal concrete vraagstukken bespreken. Op deze manier willen we zo breed mogelijk de eisen en wensen van de MBO-sector in beeld krijgen.

We hebben daarvoor verspreid over het land de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
– Donderdag 19 april, 13.00 – 16.00 uur bij het Mondriaan College in Den Haag
– Maandag 23 april, 10.00 – 13.00 uur bij het Deltion College in Zwolle
– Woensdag 25 april, 9.00 – 12.00 uur bij het ROC Eindhoven

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het kader van het programma LiMBO (Leermateriaal in het MBO: de instellingen aan zet!). Dit programma is een initiatief van saMBO-ICT dat wordt uitgevoerd door Kennisnet. Eén van de activiteiten binnen dat programma is het opstellen van een Pakket van Eisen en wensen (PvE) dat namens het MBO-veld de eisen aan de procesketen van bestellen, betalen, leveren en gebruiken van leermateriaal (folio en digitaal) in kaart brengt.

Reacties (0)
Geef een reactie