Presentaties Gebruikersdag 2 april 2012

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 2 april 2012. Voor het volledige rapport over opleidingsdomeinen zie Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO.

Reacties (4)
Geef een reactie