Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO

Binnen het MBO worden opleidingsdomeinen ingevoerd. Om de invoering goed te laten verlopen heeft saMBO-ICT een document opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling.

De invoering van de mogelijkheid om in te schrijven op domeinen geeft de onderwijsinstellingen de mogelijkheid om bredere onderwijsprogramma’s aan te bieden. Deelnemers kunnen een opleiding starten, zonder een definitieve keuze te maken voor een kwalificatiedossier of kwalificatie. De belangrijkste processen rondom in- en uitschrijven, BPV en de uitwisseling met BRON zijn in het document (zie onderstaande bijlage) uitgewerkt en voorzien van een aantal adviezen en inhoudelijke keuzes. Dit document dient als basis voor de afstemming in het veld, waaronder de afstemming tussen de MBO Raad en het ministerie van OCW. Zodra de afstemming met OCW heeft plaatsgevonden, zal de MBO Raad op basis daarvan voorbeelddocumenten opstellen voor de in dit document beschreven algemene voorwaarden en het opleidingsblad. Het document heeft daarom de status ‘advies’ en is geen vastgestelde werkwijze. Er is echter besloten om dit advies toch uit te brengen, zodat de mbo instellingen een beeld hebben van datgene wat bij de implementatie van domeinen geregeld moet worden. We gaan er van uit dat op korte termijn ook op de laatste onderdelen van het inschrijfproces helderheid wordt verkregen.

Reacties (0)
Geef een reactie