Op reis naar de Educloud

Vorige week heeft een groep vertegenwoordigers van een tiental ROC’s een tweedaagse studiereis gemaakt naar het Executive Briefing Center in Cork van EMC. Het doel was om te onderzoeken hoe de “Cloud” en de ontwikkelingen daaromtrent ten goede kunnen komen aan ons onderwijs. Als gastheer traden op EMC en Cisco en natuurlijk lieten zij zien wat zij zouden kunnen bijdragen en wat hun visie is op deze ontwikkeling. Daarnaast was er echter alle ruimte om met elkaar in discussie te gaan en af te tasten hoe de verschillende instellingen hier al mee bezig zijn en op welke manier er samengewerkt zou kunnen worden.

Samenwerken
Duidelijk werd dat juist door slim samen te werken er grote voordelen te behalen zijn waarbij de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog gaat en er bespaard kan worden op kosten. Alle aanwezige ROC’s hebben te kennen gegeven mee te willen doen in een verdere uitwerking van de ideeën zoals die in Cork zijn geformuleerd. Kennisnet en saMBO-ICT, die ook aanwezig waren, zijn gevraagd een en ander te bundelen en verder te organiseren.

Meer informatie
In het kader van het Surfnet/Kennisnet  Innovatieprogramma is veel materiaal verzameld rond Cloud Computing. Een goed startpunt vormt deze pagina. Nog meer achtergrondinformatie is hier te vinden.

Reacties (0)
Geef een reactie