Aandacht voor invoeringstempo Actieplan MBO

Op de saMBO-ICT gebruikersdagen is al verschillende keren gesproken over het Actieplan MBO. De MBO Raad is uiteraard erg actief op dit dossier. Onlangs hebben ze de Tweede Kamer nog om aandacht gevraagd voor het invoeringstempo ervan. Zie hier voor meer informatie daar over.

Reacties (0)
Geef een reactie