PoC Digitaal inschrijven MBO

“Waarom iedere keer opnieuw gegevens overtypen, terwijl de gegevens al bekend zijn? Dat moet toch eenvoudiger kunnen. Anno 2011 moet je toch deelnemergegevens eenvoudig en veilig geautomatiseerd kunnen uitwisselen.” Opmerkingen zoals deze hoor je de laatste jaren steeds vaker.Daarom is vanuit het Samenwerkingsplatform, een initiatief van de gezamenlijke onderwijssectoren in samenwerking met het Ministerie van OCW en DUO, het project ‘Proof of Concept (PoC) Digitaal inschrijven MBO’ gestart.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Eénmalige vastlegging, meervoudig gebruik van authentieke gegevens;
  • De burger aan het stuur (van haar eigen gegevens).

Veel MBO instellingen bieden al de mogelijkheid van het digitaal aanmelden/inschrijven. De uiteindelijke bedoeling is om daarbij aan te sluiten en het met behulp van webservices mogelijk te maken dat gegevens die al in andere bronnen (bijvoorbeeld bij DUO (in BRON) of bij de vorige school) bekend zijn met een druk op de knop te kunnen hergebruiken in het digitaal inschrijfformulier van de onderwijsinstelling. Bij de uitleg wordt het wel eens vergeleken met het aan de belastingdienst leveren van het voor ingevulde belastingformulier. De belastingbetaler vult niet zelf alle gegevens in, maar is wel verantwoordelijk voor het juist aanleveren van alle gegevens en wordt daarbij geholpen doordat al een aantal velden zijn ingevuld.

Het project, dat in het voorjaar van 2012 een werkend Proof of Concept moet opleveren voor het voorinvullen van een digitaal inschrijfformulier met gegevens uit BRON, richt zich niet alleen op een technische oplossing, maar er zal ook in een separaat spoor onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid vanuit juridisch oogpunt. En er zal nagedacht worden over de vraag hoe verder te gaan na afronding van de Proof of Concept, zodat het tot werkende functionaliteit op de instellingen komt.

Naast verschillende medewerkers van DUO zijn er bij het project zes onderwijsinstellingen uit verschillende gebruikersgroepen betrokken.

Reacties (0)
Geef een reactie