Rapport uitbesteding examinering

Het rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO” is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek naar de mogelijkheid om examens taal en rekenen uit te besteden aan derde partijen. Het resultaat geeft een beeld van de kosten van deze examens en de organisatorische voorwaarden.

Het rapport is gebaseerd op de feiten die op het moment van schrijven bekend waren. Zeer recent is aangegeven dat het examen rekenen niveau 4 ook twee uur gaat duren. Daar kon in dit rapport geen rekening mee worden gehouden. Het heeft echter voor de inhoud geen substantieel gevolg.

Naast het rapport is een referentieberekening gemaakt van de kosten van het intern houden van examens. Uitdrukkelijk moet gemeld worden dat het gaat om een referentieberekening die niet algemeen geldig is. Eigen gegevens, organisatorische opzet en doorberekening kunnen aanleiding zijn om tot andere bedragen te komen. Het model helpt daarbij.

Het rapport vindt u in de bijlage hieronder. Het model is hier te downloaden.

Reacties (0)
Geef een reactie