Informatiemanagement in het mbo. Hoe? Zo!

De uitgave ‘Informatiemanagement in het mbo’ van Hoe? Zo! geeft de lezer inzicht in de veelkleurige opgave en de rol van het informatiemanagement. Het is in eerste instantie bedoeld voor alle managers en medewerkers die veel met een informatiemanager, of juist met het ontbreken van die functie, te maken hebben.

Verbanden leggen

Informatiemanagement is het leggen van verbanden. Verbanden tussen techniek en systemen, maar vooral tussen mensen. En dat verschilt van school tot school. De invulling van informatiemanagement is sterk situatie-afhankelijk. Om dit te illustreren start dit boekje met de schets van drie voorbeeldsituaties waar de ict van een onderwijsinstelling in kan verkeren.

Het boekje is als PDF te downloaden via deze link.

Reacties (0)
Geef een reactie