Voortgang Borging Triple A

In het programma Borging Triple A voert saMBO-ICT verschillende projecten uit met als doel het gedachtegoed van Triple A verder uit te werken in bruikbare concepten en producten voor onderwijsinstellingen.
Het programma wordt gefinancierd met subsidie van het ministerie van OCW. Begin dit jaar is de eerste formele voortgangsrapportage voor het programma opgeleverd én goedgekeurd. De rapportage is middels deze link in te zien.

Een korte update van de lopende projecten:

  • In de vorige nieuwsbrief is reeds aangekondigd dat een aantal VO-instellingen betrokken is bij de activiteiten van het programma. De afgelopen tijd zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin de instellingen een eigen VO procesmodel hebben opgesteld. Binnenkort zal een interactieve versie van deze bollenplaat hier op de saMBO-ICT site worden gepubliceerd.
  • Het pilottraject onderwijslogistiek is op 16 juni met een bijeenkomst en evaluatie met de deelnemende onderwijsinstellingen afgerond. De instellingen hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het toetsen van het FO aan diverse systemen binnen hun eigen organisatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt. De resultaten komen na de zomer tot uw beschikking.
  • In het project begeleiding werkt een aantal onderwijsinstellingen aan het uitwerken van het deel ‘Primair Proces Ondersteuning en Portfolio’. Na de zomer wordt het project voortgezet en worden de eerste resultaten van het aangepaste en verdiepte FO gepubliceerd.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie