Unieke Persistente Identifier voor Leermateriaal en Metadatarecords

Om leermaterialen en metadatarecords uniek identificeerbaar te maken is het noodzakelijk om tot goede afspraken te komen over het gebruik van unieke persistente identifiers. Dit zijn codes die toegekend worden aan objecten en er daarmee voor zorgen dat het mogelijk is om objecten uniek te identificeren.

Daarom is vanuit het ECK2-programma, samen met aanbieders en afnemers van leermaterialen en metadatarecords en systeemleveranciers, een afspraak ontwikkeld. Deze afspraak biedt randvoorwaarden om een aantal problemen op het gebied van de vindbaarheid van leermateriaal binnen de educatieve contentketen op te lossen.

De reviewgroep en stuurgroep ECK2 zijn beiden akkoord gegaan met de conceptafspraak Unieke persistente identifier voor leermateriaal en metadatarecords. Dat betekent dat hij klaar is voor review door het veld. Hij is gepubliceerd op contentketen.kennisnet.nl/programmaeck2/uniekeidentifier. Tot en met 7 oktober kan iedereen een reactie geven op de afspraak.

Na inventarisatie van alle reacties en verwerking van de resultaten van de testfase, wordt bekeken of en hoe de afspraak moet worden aangepast. Daarna zal de afspraak inclusief de implementatie documentatie (wordt tijdens de testfase uitgewerkt) worden aangeboden aan de beheerorganisatie Edustandaard. EduStandaard besluit uiteindelijk of ze de afspraak in beheer neemt.

Graag roepen wij u op om de afspraak te beoordelen en ook uw collega organisaties die mogelijk een belang hebben bij deze afspraak te verwijzen naar de afspraak. Op de programma ECK2 site en via de nieuwsbrief ECK worden de ontwikkelingen rond deze en andere afspraken, die worden ontwikkeld in het kader van het programma ECK2, gecommuniceerd.

Mail uw reactie voor 7 oktober 2011 naar: eck2@kennisnet.nl

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie