Programma 24e saMBO-ICT conferentie

Op woensdag 14 en donderdag 15 september 2011 wordt de 24e saMBO-ICT conferentie gehouden. Deze zal plaatsvinden bij het ROC West-Brabant, locatie ‘Florijn College’ in het centrum van het prachtige Breda. Het (voorlopige) programma voor de 24e saMBO-ICT conferentie van 14 en 15 september in Breda is nu bekend. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

 

Programma 24e saMBO-ICT Conferentie
woensdag 14 september 2011
15:15
Vertrek bus vanuit hotel Gilze-Rijen naar Florijn College Breda
15:30-16:00
Ontvangst deelnemers 24ste saMBO-ICT Conferentie
16:00-16:05 Opening / welkom door Henk Voermans, dagvoorzitter
16:05-16:15
Inleiding door Jan Bartling, manager saMBO-ICT
16:15-16:55
Keynote: De mogelijkheden zijn ongekend
Door Jaap Oomen (Effent)
17:00
17:45
1: Even bijpraten over saMBO-ICT & Kennisnet
– door Jan Bartling (saMBO-ICT) & Jan Kees Meindersma (Kennisnet)
2: Social media in de klas
– door Hannelore Engels (ROC West-Brabant, IT-Workz)
3: Een ambitieus casusmodel
– door Marjolein van Daalen & Henri Roosdorp (ROC Mondriaan)
4: Verbeterde stagematching in de klas
– door Ad Geluk (Colo) & Niels Leijssenaar (Stoas)
5: Help! Ik ben een informatiemanager
– door Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde)
6: Portal? Studenten hebben toch al een portal?
– door Jacco Jasperse (Hogeschool Zeeland) & Remco Rutten (SURFnet)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
17:45-18:10
Pauze
18:15
19:00
7: Crowdsourcing als methodiek voor onderwijsinnovatie
– door Pieter van Knippenberg (ROC West-Brabant) & Marcel Oostdijk (Outfox)
8: Samenwerken, hoe doe je dat?
– door Jasper Dijkman (Universiteit Twente)
9: Een methodiek voor business cases bij ICT-investeringen in het onderwijs
– door Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) & Maarten Kuiper (Twynstra Gudde)
10: Cloudcomputing
– door Rik Burger (Johan Cruyff College Amsterdam) & Wijnand Baretta (Perceptum)
11: Games, een vanzelfsprekend onderdeel van het leermiddelenpakket
– door Hester Wobben (Ontwikkelcentrum) & Roel Hagedoorn (Prinsentuin College)
12: Laptops in het MBO, een update
– door Maaike Stam (ROC van Amsterdam) & Mieke van Keulen (Kennisnet)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
19:00-21:00
Barbeque
21:00
Vertrek bus vanuit Florijn College Breda naar hotel Gilze-Rijen

 

Programma 24e saMBO-ICT Conferentie
donderdag 15 september 2011
08:30
Vertrek bus vanuit hotel Gilze-Rijen naar Florijn College Breda
08:45-09:15 Ontvangst deelnemers 24ste saMBO-ICT Conferentie
09:15-09:20
Opening / welkom door Henk Voermans, dagvoorzitter
09:20-09:40
Inleiding door Arjan Kastelein,
Raad van Bestuur ROC West-Brabant
09:40-10:15
Keynote: Nieuwe technologie en de impact
Door Theo Huibers (Thaesis)
10:15-10:40
Pauze
10:45
11:30
13: Knooppunt MBO, samen komen we verder
– door Koning Willem I College & Maries Dinaux (Stichting Praktijkleren)
14: Augmented Reality in de praktijk
– door Yvette van den Bersselaar & Peter Stadhouders (Prinsentuin Oudenbosch)
15: SLB/BPV in on-line BBL
– door Carlo Trommels & Christa Middendorp (ROC Mondriaan)
16: Naar een nieuw portaal van ROC van Twente: een visie, een roadmap, het realisatieplan
– door Hans Schouten (ROC van Twente) & Carlo van Haren (Winvision)
17: Instructables Restaurant
– door Robert Mens (Cingel College)
18: De digitale leerlijn voor docenten, iedere docent e-competent!
– door Annet Smith (Nova College)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
11:30-11:45
Pauze
11:45
12:30
19: De virtuele klas
– door Benno Hams (OSG Hengelo) & Pieter Klijs (ROC West-Brabant) & Niels Scherling (Cisco)
20: Talking pen
– door Robert van Weldam & Co van Houten & Edgar van Oostrum (ROC van Amsterdam)
21: Wat gebeurt er in het Hoger Onderwijs?
– door Rob Keemink (Windesheim)
22: Triple A in de praktijk: het opbouwen van de onderwijscatalogus
– door Frans Thijssen (ROC De Leijgraaf)
23: Het nieuwe werken voor studenten
– door Karin Asscher (Kellebeek College) & Laldjiet Soochit (IT-Workz)
24: Taalperfect: digitale scholing, controle en examinering bij Nederlands
– door Leon Aanraad & Jac van Ginderen (ROC West-Brabant)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
12:30-13:40
Lunch
13:45
14:30
25: ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie
– door Ed Clevers en Matthé Drost (ROC Nijmegen)
26: Gebruik van de portal in de klas/V-alert
– door Peter Luyten (Scala)
27: De distributieketen door digitaal leermateriaal
– door Jan Bartling & Willem-Jan van Elk (saMBO-ICT) & Leo Bakker (Kennisnet)
28: Technologies to Watch: opkomende technologieën en hun waarde voor het MBO
– door Stephanie Ottenheijm (Kennisnet) & Pieter Vorstenbosch (Stichting SintLucas – de eindhovense school)
29: Device onafhankelijk digitaal schoolgebouw; bouw van het team en de techniek
– door Inge Meere (Da Vinci College)
30: Meten is weten: hoe bestuurt het ROC van Twente haar IV- en ICT-organisatie?
– door Rick Ruumpol & Frans van Eekelen (ROC van Twente)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
14:30-14:45
Pauze
14:45-15:40
Keynote: Verandermanagement
Door Ernst-Jan Pfauth (NRC Next)
15:40-15:50
Afsluitingswoord door Ben Geerdink, voorzitter saMBO-ICT
15:50-16:00
Overdracht aan ROC Tilburg
16:00-17:00
Afsluitende borrel
16:30
Vertrek bus vanuit Florijn College Breda naar hotel Gilze-Rijen

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie