Examinering uitbesteden

Tijdens de conferentie in Domburg kwam een aantal keren de volgende vraag naar voren: “is het niet mogelijk als sector mbo de centrale examinering van taal en rekenen uit te besteden?”.

Iedereen wil tenslotte een minimale verstoring van de organisatie, een uitstekende logistiek en een uitermate betrouwbare examenomgeving. En dat alles tegen redelijke kosten.

We willen als saMBO-ICT deze vraag graag oppakken, maar kunnen dat niet alleen. We willen daarom instellingen vragen zich te melden wanneer er interesse is voor een dergelijke oplossing van de examenuitdaging. Een eerste verkenning van een dagdeel, moet duidelijk maken welke oplossingen er zijn, welk deel van het proces mogelijk uitbesteed kan worden enz. Na deze middag kunnen we (en natuurlijk de individuele instellingen) besluiten of we verdere stappen gaan zetten of dat we het wellicht toch als instelling moeten gaan organiseren.

Is er dus interesse voor deelname aan een dergelijk initiatief, dan horen we dat graag via esther.schoutema@sambo-ict.nl. We zorgen dan voor een bijeenkomst in de maand mei.

Er zijn natuurlijk ook leveranciers en andere partijen die geïnteresseerd zijn om een dienst aan te bieden. Met hen willen we ook graag oriënterend in gesprek komen.

Reacties (0)
Geef een reactie