Financiële systemen en XBRL

In de week van 14 maart is een enquête gehouden over de gebruikte financiële systemen in het MBO.

Doordat 44 instellingen aan de (korte) enquête hebben meegedaan, is er een goed overzicht van de gebruikte systemen. Het grootste deel van de instellingen maakt gebruikt van drie systemen, Financials en Global van de Exact en Profit van Afas. De andere negen systemen hebben een aanmerkelijk kleiner aandeel in de markt.

Standaard XBRL

De enquête is uitgevoerd omdat de overheid, samen met de instellingen pilots wil uitvoeren met de standaard XBRL. Het is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via internet en is gebaseerd op XML. Met deze standaard kunnen financiële gegevens worden uitgewisseld met de overheid in het kader van de verantwoording. Het moet helpen de administratieve last van instellingen te verlagen.

Flitsenquêtes

Overigens denkt saMBO-ICT eraan om regelmatig een vergelijkbare enquête te houden rondom andere procesgebieden, zoals leeromgevingen of begeleidingssystemen. Doel is om inzicht te geven in de huidige marktsituatie. Dat is interessant voor de instellingen zelf, om een beeld te krijgen van de marktontwikkeling. Door jaarlijks deze enquêtes te houden wordt ook een trend zichtbaar.

Reacties (0)
Geef een reactie