Overdracht VO-MBO

Er wordt veel informatie overgedragen door instellingen aan derden. Dat kunnen overheden zijn, maar ook opdrachtgevers, kenniscentra of uitgevers. Deze informatie-uitwisseling is nu nog gebaseerd op de basis van individuele informatiestromen en (over het algemeen) verouderde technologie. Er zal nagedacht moeten worden over nieuwe vormen van informatieoverdracht naar alle relevante partijen. saMBO-ICT wil op dit terrein de instellingsbelangen bundelen, zodat de uitwisseling van gegevens eenvoudiger kan verlopen.