Licenties

Een flink deel van de begroting van de IT-kosten van instellingen gaat op aan licentiekosten van software. Die zijn globaal te verdelen in kosten voor algemene software, specifieke applicaties in de bedrijfsvoering en onderwijssoftware voor het primaire proces. De algemene software bestaat uit overeenkomsten voor databases, officetoepassingen, mail enz. Hier verzorgt SLB diensten ten behoeve van de instellingen de licentieafhandeling. De gebruikersgroep SLBdiensten is het orgaan binnen saMBO-ICT dat met SLBdiensten overleg voert over de licenties. Voorzitter van deze gebruikersgroep is Rob Keemink (r.keemink@rocva.nl).

In het voorjaar van 2014 heeft de sector MBO besloten om deel te nemen aan de Surf-organisatie. Dat betekent ook dat (een deel van) de scholen hun licenties afnemen bij Surfmarket. Vanaf de zomer van 2014 is de gebruikersgroep ook gericht op overleg met Surf over licenties.

Doel van de gebruikersgroep is om een groter deel van de licenties in collectiviteit af te nemen, waardoor betere voorwaarden kunnen worden bedongen. Dat geldt ook zeker voor de licenties van (cloud)diensten ten behoeve van het primaire proces. 

Licenties gerelateerde berichten:

Presentaties Symposium Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten 13 maart 2019 14 maart, 2019 - Op woensdag 13 maart 2019 organiseerde het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten het tweede symposium waarbij ruim 70 personen aanwezig waren. Dit symposium had als thema...
Marktconsultatie visiedocument/programma van eisen “toekomst van de leermiddelenketen” 15 februari, 2019 - Een zestal ROC’s (Deltion College, MBO Rijnland, ROC van Amsterdam/Flevoland, Friesland College, Clusius College, Rijn IJssel) heeft het initiatief genomen tot een informatieve marktconsultatie met...
Bericht van Edu-K: Support tijdens start schooljaar 17 juli, 2018 - Voor de meesten van jullie is de vakantieperiode begonnen, maar via dit bericht toch alvast even aandacht voor de schoolstart. Deze is vorig jaar niet...
Instellingen aansluiten bij SURF 14 oktober, 2014 - Vlak voor de zomer hebben de Algemene Leden Vergadering van de MBO Raad en de Raad van Afgevaardigden van SURF besloten om op strategisch niveau...
Mbo sluit aan bij SURF 24 juni, 2014 - SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, en saMBO-ICT, de mbo-samenwerkingsorganisatie rond ICT, maken bekend dat het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) met ingang...