Licenties

Een flink deel van de begroting van de IT-kosten van instellingen gaat op aan licentiekosten van software. Die zijn globaal te verdelen in kosten voor algemene software, specifieke applicaties in de bedrijfsvoering en onderwijssoftware voor het primaire proces. De algemene software bestaat uit overeenkomsten voor databases, officetoepassingen, mail enz. Hier verzorgt SLB diensten ten behoeve van de instellingen de licentieafhandeling. De gebruikersgroep SLBdiensten is het orgaan binnen saMBO-ICT dat met SLBdiensten overleg voert over de licenties. Voorzitter van deze gebruikersgroep is Rob Keemink (r.keemink@rocva.nl).

In het voorjaar van 2014 heeft de sector MBO besloten om deel te nemen aan de Surf-organisatie. Dat betekent ook dat (een deel van) de scholen hun licenties afnemen bij Surfmarket. Vanaf de zomer van 2014 is de gebruikersgroep ook gericht op overleg met Surf over licenties.

Doel van de gebruikersgroep is om een groter deel van de licenties in collectiviteit af te nemen, waardoor betere voorwaarden kunnen worden bedongen. Dat geldt ook zeker voor de licenties van (cloud)diensten ten behoeve van het primaire proces. 

Licenties gerelateerde berichten: