Doorontwikkelen BRON vavo

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

 

Informatiebijeenkomsten

27 maart 2018 10.30-15.00 u

Implementatieplan DOB vavo
Data op orde / Conversie

5 juni 2018 12.30-16.00 u

Testen DOB vavo

15 november 2018 12.30-16.00 u

Livegang DOB vavo

Van 2017 tot begin 2019 is gewerkt aan het vernieuwen van BRON vavo Inwinnen. In het project VAVO inwinnen is de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen en resultaten vernieuwd en zijn de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de vavo gegevens te kunnen registreren. Tijdens dit project werd gecommuniceerd via deze site. Vanaf de livegang in januari 2019 wordt gecommuniceerd via de site van DUO. Voor actuele informatie over BRON vavo verwijzen we daarom naar het vavo deel van de DUO website en het actuele Programma van Eisen staat hier op de DUO site. Wil je nog even terugkijken naar de informatie uit de projectfase dan kan dat op deze en onderliggende pagina's.

Nu BRON vavo Inwinnen afgerond is, richt het programma Doorontwikkelen BRON zich voor vavo verder op het project BRON vavo status toekenning (bekostiging).

De ontwikkelingen in het programma Doorontwikkelen BRON zijn ketenprojecten, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, MBO Digitaal en MBO Raad) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van de projecten.

DOB vavo in de MBO Digitaal nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71, januari 2019 Livegang Doorontwikkelen BRON vavo

Zeg niet te snel dat het wel goed gaat, omdat het precies hetzelfde is als twee jaar geleden met het mbo, want alles moet echt goed staan en voor een succesvolle livegang moeten de acties in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Toch lukte het bij het Nova College om al op 2 januari ’s morgens live te gaan. ’s Middags volgden in rap tempo ROC de Leijgraaf en het Deltion College. Op 7 en 8 januari werden nog 19 vavo-scholen op het nieuwe BRON aangesloten. En de laatste 10 volgden, iets later dan gepland, op 10 januari. Mooi dat het lukte om zo snel met alle scholen live te gaan. Het lijkt nu allemaal te lopen, al hebben we begrepen dat er bij sommige pakketten toch nog de nodige serieuze openstaande punten zijn. Zijn er issues, vragen of problemen, blijf er niet mee rond lopen, maar meld ze bij uw leverancier en/of DUO.

Meer DOB vavo in MBO Digitaal nieuwsbrieven »

Doorontwikkelen BRON in berichten op de MBO Digitaal site