Beschikbare bronnen Herziening Kwalificatiestructuur

Rapportages Impactanalyse en systeemtest:

Documenten SBB aan minister dd 1 november 2013:

Reactie minister dd 20 november 2013:

Rapport Actualisatie impactanalyse 19 december 2013.
SBB Memo effecten wijzigingen kwalificatiestructuur def 11 december 2013

Presentaties Gebruikers- en leveranciersbijeenkomst 10 maart 2014:

Presentaties van de startbijeenkomst van 25 juni 2014:

Publicatie versie 1 van PvE 20 juni 2014:

Programma van Eisen: PvE Herziening kwalificatie structuur versie 1.0 

Bijlage bij PvE: Specificaties koppelvlak kwalificatiestructuur