Programma Doorpakken op digitalisering – Onderwijslogistiek

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Otto Jelsma | MBO Rijnland
 • Hans Meijer | Vista College
 • Frits Gronsveld | STC
  Jan van Alphen | SG De Rooi Pannen
 • Aniel Ramawadh | Zadkine
Verbinder
 • Rob Vos | Deltion College
Teamleden
 • Cock Vonk | Albeda
 • Jaco van der Meer | MBO Rijnland
 • Arie van de Graaf | Zone College
 • Hans Swart | Alfa-college
 • Floor van der Zwan| Horizon College
 • Marcel van Assen | Tias Hogeschool
 • Jan Riezebos | Rijksuniversiteit Groningen
 • Edith Hofstede | MBO Rijnland
 • Johan Vos | Aventus
 • Johan van der Steen | ROC Da Vinci
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Wendy Deursen | ROC de Leijgraaf
 • Rob Grit | Drenthe College
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek brengt de onderwijsleervraag van de student en het onderwijsaanbod van de mbo-instelling op passende en effectieve wijze bij elkaar. Daarbij wordt gezocht naar serviceconcepten waarin er een balans is tussen een op maat gesneden leertraject voor de student enerzijds, en de betaalbaarheid en organiseerbaarheid voor de mbo-instelling anderzijds. Een goede studeerbaarheid en doceerbaarheid zijn voor beide van belang.

Om dit goed te kunnen doen moeten we weten welke keuzemogelijkheden er zijn, behorend bij een gekozen serviceconcept. Ook moeten we weten aan welke ‘knoppen’ we kunnen draaien (zoals groepsgrootte, individuele leerroutes, vakken volgen bij andere opleidingen, inzet van online leren) en wat het effect daarvan is. Deze effecten moeten onderzocht worden om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Daarbij willen we gebruiken maken van concepten van het vakgebied logistiek en operational excellence, en van toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Niet alleen de huidige stand van zaken is van belang, we moeten ook leren voorspellen en anticiperen: we moeten leren mee te bewegen op de dynamiek van nieuwe studentaantallen en nieuwe vragen van lerenden. Standaardisatie en principes van massamaatwerk kunnen hier een rol bij spelen.

Dat betekent dat we vanuit dit programma:

 • serviceconcepten en bijbehorende variabelen (de ‘knoppen om aan te draaien’) in kaart willen brengen;
 • op basis van onderzoek gegevens willen verzamelen over de effectiviteit van interventies door het draaien aan die knoppen;
 • de logistieke grondregels in beeld brengen: gemeenschappelijke principes en eventueel standaarden op basis van die kennis, zodat processen en systemen goed op elkaar kunnen aansluiten. Dit levert afspraken af over eenheden (vergelijk legoblokjes die op basis van een vaste maten makkelijk stapelen), zoals de duur van een onderwijseenheid of de wijze van beschrijving daarvan. Die afspraken maken o.a. dat de vraag aan leveranciers goed en breed kan worden gecommuniceerd;
 • eveneens op basis van die kennis mogelijkheden creëren om aanpassingen in een serviceconcept te simuleren en door te rekenen voor de organisatie, bijvoorbeeld in een configurator (een ‘mengpaneel’).

Daarmee kunnen we vervolgens werk gaan maken van een goede implementatie in de instellingen, rekening houdend met de veranderkundige aspecten die een dergelijke implementatie met zich mee brengt.

Onderwijslogistiek in de nieuwsbrief

 

Onderwijslogistiek in berichten op de MBO Digitaal site

Digitale bijeenkomst Onderwijslogistiek 8 juni 2023 2 juni, 2023 - Beste Netwerk Onderwijslogistiek, op donderdag 8 juni van 14:00 tot 16:00 uur is de laatste netwerkbijeenkomst van dit schooljaar. In deze bijeenkomst gaan we met...
Leergang Flexibilisering & Modularisering start met twee nieuwe groepen 11 mei, 2023 - Vanwege grote belangstelling wordt de Leergang ‘Flexibiliseren in het mbo & de impact op onderwijslogistiek’ met twee groepen uitgebreid. Waarom is de leergang een must...
Netwerk Onderwijslogistiek bespreekt knelpunten rond flexibilisering en LLO 19 april, 2023 - Tijdens de netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek van donderdag 13 april 2023 In Utrecht werden uitvoerig de knelpunten rond de thema’s flexibilisering van het onderwijs en een Leven...
Bijeenkomst Onderwijslogistiek op 13 april: knelpunten oplossen 30 maart, 2023 - Beste collega’s bij deze nodigen we je uit om je aan te melden voor de netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek van donderdag 13 april 2023 In Utrecht. Doel:...
Gezamenlijke netwerkbijeenkomst informatiemanagement 16 februari 2023 8 februari, 2023 - 16 februari van 10.00 tot 16.00 uur is het tijd voor een gezamenlijke netwerkbijeenkomst van informatiemanagement, onderwijslogistiek, Kennispunt LLO en architectuur. Flexibilisering van het onderwijs...