Programma Doorpakken op digitalisering – Docentondersteuning

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Carl Govers | Onderwijsgroep Tilburg
 • Peer van Summeren | ROC de Leijgraaf
 • Stan Vloet | ROC Rivor
Verbinders
 • Marc Dietzenbacher | MBO Digitaal
 • JMarius van Zandwijk | Kennisnet
Teamleden
 • Klaske Smit | Rijn Ijssel
 • Ashwin Brouwer | Friesland College
 • AnneMarie Versloot | Deltion College
 • Anne-Marije Kraijnbrink | Kennisnet
 • Joep Reijven | Onderwijsgroep Tilburg
 • Pia Niemeijer | Drenthe College
 • Annet Smith | Nova College
 • Inge Broekmans | ROC de Leijgraaf
 • Corinne Krul | ROC de Leijgraaf
 • Hanneke Duisterwinkel | ROC Horizon College
 • Toon Schaap | Noorderpoort
 • Fion Friedrichs | Noorderpoort
 • Marjolein van Daalen | ROC Mondriaan
 • Digna van den Broek | Nova College
 • Anton Masius | Vista College
 • Inne van Dyck | Vista College
 • Femke Huvenaars | ROC Ter Aa
 • Siefko Oosterhuis | Deltion College
 • Linda Manders-Matthijssen | Summa College
 • Debora Morssink | ROC Mondriaan
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Andy van Dissel | ROC van Twente
 • Harry Brink | Graafschap College
Bijeenkomsten
 • 27 en 28 januari 2022 - MBO Digitaal conferentie
Belangrijke documenten
Artikelen

 

Docentondersteuning

In alle thema’s komen veel kansen aan de orde voor vernieuwing en verbetering van het mbo-onderwijs door en met digitalisering. Techniek helpt ons daarbij, maar de docenten maken het verschil. Voor hen liggen er belangrijke uitdagingen:

 • De beroepspraktijk verandert en daar moeten ze studenten op voorbereiden; dat betekent dat ook zijzelf deze inhoud en vaardigheden goed moeten kennen;
 • De mogelijkheden om te leren veranderen, en daar willen we studenten (en docenten) van laten profiteren; dat vraagt om hernieuwde pedagogisch-didactische en organisatorische kennis en vaardigheden;
 • Er ontstaan mogelijkheden om nieuwe samenwerkingen aan te gaan - met name met het bedrijfsleven; dat vraagt om kennis van samenwerken én van de mogelijkheden.

De kennis en vaardigheden die docenten hiervoor nodig hebben, scharen we onder de (brede) noemer ict-bekwaamheid. Deze ict-bekwaamheid is een belangrijk fundament voor het benutten van de mogelijkheden van digitalisering.

Elke docent dient basisvaardigheden te bezitten op het gebied van digitalisering. Met die vaardigheden en de pedagogische en didactische vaardigheden die de docent vanuit het eigen vakgebied bezit, kan deze zich ontwikkelen rondom de genoemde nieuwe uitdagingen. Dit alles vanuit de gedachte dat de huidige manier van werken niet fout is, maar dat in de toekomst (ook) andere kennis en vaardigheden nodig zijn. En dat de huidige manier van werken pas hoeft te worden ingeruild voor een nieuwe, wanneer deze beter is dan de oude.

Docenten die deze uitdagingen willen aangaan, worden nu nog onvoldoende ondersteund door bestaande instrumenten voor professionalisering, met name het bestaande aanbod van opleidingen en cursussen. Belangrijk bij het ontwikkelen van ict-bekwaamheid is namelijk dat ondersteuning en inspiratie voortdurend dichtbij de docent beschikbaar zijn, en dat kennisuitwisseling eenvoudig wordt gemaakt. Dat geeft docenten de kans om gaandeweg te leren tijdens het werk.

Daarom willen we vanuit dit programma de docentondersteuning verder versterken, door:

 • kennis en ervaring uit onderzoek beter te benutten, onder andere via de practoraten en de mbo onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren en ict,
 • meer zicht te geven op bruikbaar scholingsaanbod voor deze uitdagingen,
 • stevig in te steken op een faciliterende aanpak dichtbij de dagelijkse praktijk van de docenten. Het programma Bruggen bouwen biedt hier veel aanknopingspunten voor. Ook de Community of practice rondom Leren en ICT kan hier heel bruikbaar zijn,
 • de pioniers op dit gebied extra ondersteuning te bieden, zodat zij hun ideeën kunnen realiseren en op kunnen treden als rolmodellen,
 • extra ondersteuning te bieden, zodat zij van ‘willen’ naar ‘doen’ kunnen komen,

de ontwikkeling zichtbaar te maken in de sector, bijvoorbeeld door middel van een bewegingsscan.

Docentondersteuning in de nieuwsbrief

 

Docentondersteuning in berichten op de MBO Digitaal site