Veldtest Definitieve bekostiging mbo

Het laatste stukje van vernieuwing BRON mbo is de afronding van de benodigde functionaliteit voor de Definitieve Bekostiging. Ten tijde van de Veldtest in het najaar van 2016 was deze functionaliteit nog niet gereed. Hoewel het grotendeels een proces is wat bij DUO plaatsvindt, is het wel belangrijk dat de producten die het oplevert bruikbaar zijn voor de mbo instellingen. Daarom wordt in mei-juni 2017 een Tweede Veldtest hiervoor georganiseerd.

In deze veldtest worden de processen en producten die gebruikt worden in het Definitieve Bekostigingsproces getest. Aan deze veldtest doet een beperkt aantal instellingen mee. Meer informatie over deze veldtest staat in het Draaiboek Veldtest definitieve bekostiging. Andere documenten die relevant zijn voor deze veldtest vindt u in onderstaande lijst.

Documenten