Doorontwikkelen BRON mbo

ImplementatieBRON5

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager
Patries van de Kamp
DUO Projectleider
Henk-Jan van Ginkel
saMBO-ICT Implementatiemanager

Van 2014 tot begin 2017 is gewerkt aan het vernieuwen van BRON mbo. Tijdens dit project werd gecommuniceerd via deze site. Vanaf de livegang in januari 2017 wordt gecommuniceerd via de site van DUO. Voor actuele informatie over BRON mbo verwijzen we daarom naar het mbo deel van de DUO website en het actuele Programma van Eisen staat hier op de DUO site. Wil je nog even terugkijken naar de informatie uit de projectfase dan kan dat op deze en onderliggende pagina's.

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO, het bekostigingsproces en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO. In de periode van september 2014 tot en met januari 2017 wordt in het mbo gewerkt aan de projecten “MBO inwinnen” en “MBO bekostigen”.

  • In het project MBO inwinnen wordt de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen, resultaten en BPV vernieuwd en worden de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de mbo gegevens te kunnen registreren.
  • In het project MBO bekostigen worden de bekostigingssystemen bij DUO zodanig aangepast dat deze in staat zijn om op basis van berichtenuitwisseling vanuit de registers de instellingen een directe terugkoppeling te geven van de voorlopige bekostigingsstatus van inschrijvingen en diploma’s. Tevens zijn de systemen in staat om de definitieve bekostigingsstatus aan te leveren aan de instellingen en deze te gebruiken voor de bekostiging.

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe BRON mbo is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, MBO Digitaal, MBO Raad en SBB) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project.

Documenten

Meer documenten »

Groepsomgeving

Voor leden van de projectgroep en de werkgroep zijn groepen ingericht op de groepsomgeving om bestanden te delen.

Naar de groepen »

Kalender Doorontwikkelen BRON